05173

 380   400 mm
 
   Mix bawełna z poliestrem
 
 125